AKCE od 14.10.2023 - 31.10.2023

Revoluce v nás

REVOLUCE V NÁS (2012)

Společným jmenovatelem všech informací zde obsažených je pochopení faktu, že život jaký žijeme si vytváříme sami a vnímání světa je odrazem našich myšlenek. Ať již jsme nemocní, chudí, nešťastní nebo je tomu přesně naopak, je kosmickým zákonem, že si za stav, ve kterém se nacházíme, můžeme vždy jen my sami. Mnozí z nás jsme nespokojení sami se sebou a nadáváme na osud nebo si myslíme že viníkem za naši neutěšenou situaci jsou ONI, vláda, neštastné rodinné poměry apod. Ale tak tomu není. Svět je a vypadá totiž přesně tak, podle toho, co si každý z nás myslí a v co věří. Naše myšlenky utvářejí celý náš život. Vždy ale máme právo volby. Pamatujme, že stejné se přitahuje navzájem.

Před potopou světa existovala civilizace Atlantida. Její obyvatelé využívali znalosti svých předků po tisíce let. Svůj život chápali jako vývojový proces a nedílnou součást vesmíru, který má své pevné zákonitosti a také již tenkrát věděli, že nic není náhoda. Studiem cyklů a konstalací planet pochopili, že žijeme v souladu mezi nebem a zemí, kdy hvězdy a Slunce ovlivňují celý lidský cyklus, období i rytmus Země.

Tato motivační kniha zaměřená na rozvoj osobnosti si dovoluje spojit zdánlivě nespojitelné. Duchovní hodnoty se zde prolínají s popisem využití nejmodernějších technologií v oblasti osobního růstu a rozvoje sama sebe, obchodu a marketingu. Pokud chceme v dnešní době a dalších letech obstát v nesmyslném prostředí drancování neobnovitelných zdrojů a monetární politice, kdy peníze a cenné papíry mají pouze psychologickou hodnotu, musíme ihned změnit myšlení. Zaměřme se na vybudování a zdokonalení především sebe sama a to na všech úrovních. Jedná se doslova o REVOLUCI V NÁS. Pokud to neuděláme, budeme v dalších letech čelit vysoké nezaměstnanosti, krachu tisíce firem, bídě a utrpení. Dnešní nastavený otrokářský systém není dlouhodobě udržitelný bez obrovských obětí na již tak přelidněné Zemi. Je nejvyšší čas začít spolupracovat místo soutěžení, vymazat slovo konkurence ze slovníku a sdílet naše pozemské zdroje s pokorou a cílem zachovat je pro naše děti.

Zkusme myslet jako obyvatelé dávné Atlantidy a pochopit učení, které kněží učili ve starém Egyptě. Jejich duchovní a duševní vyspělost hlásala pravdy a zákonitosti platné pro všechny doby a lidská pokolení. A protože neznali slovo "náboženství" chápejme tyto kněží spíše jako učitele lidstva. Už tenkrát upozorňovali na to, že rozvoj lidstva není založen na materiálním blahobytu, ale na získání vnitřního klidu a harmonie. Je to jediná cesta jak proměnit člověka "zvíře" v člověka s vyšším vibračním potenciálem a udělat ze života ráj už tady na Zemi...

Na výše uvedené téme se pořádají semináře "Staň se značkou aneb Revoluce v nás. Máte-li zájem seminář na dané téma, nebo o kontakt s autorem, napište přímo autorovi na Facebook: www.facebook.com/michaelmoderspisovatel nebo zde na stránku semináře: www.facebook.com/stanseznackou nebo na email: info@michaelmoder.com