AKCE od 14.10.2023 - 31.10.2023

2084 Ovládáni strachem

2084 OVLÁDÁNI STRACHEM (2013)

Třetí autorova kniha, kterou držíte v rukou zaujme již na první pohled svým názvem, obálkou a následně i obsahem. Jedná se o fikci s varovným poselstvím, doslova naléhavým vzkazem vyslaným k lidem z roku 2084. Poselstvím z doby, která je před námi a kterou ještě můžeme změnit. Kniha je v podstatě soubor vzpomínek, odkaz revolucionáře, aktivního člena Odboje a vědce Dr. Georgeho Tietzeho. Pro členy odpůrců Nového světového řádu jej zaznamenal jako přepis audio nahrávky jeden z aktivních členů Odboje pan Leachim Redom.

Kniha Ovládání strachem ve vás vyvolá strach, deprese a měla by vás vyburcovat k zamyšlení nad fungováním dnešního světa. A hlavně k činu. I když vám to tak nebude možná připadat, i zde se jedná o motivační knihu s varujícím podtextem zahraná na nástroj lidské přirozenosti. Ano. STRACH je přirozený. A všudypřítomný. Dá se ovládat, ale ovládá i nás. Strachem však můžete ovládat i jiné lidi. Na strachu můžete vydělávat a ze strachu i umřít. Strach je jedna z nejmocnějších zbraní na světě a způsobuje mnoho neštěstí i úmrtí. Strach můžete mít ze všeho, nebo také z ničeho. Obojí je ale začátek vážných problémů. Lidé se bojí smrti, selhání, bídy, chudoby, samoty, prvního rande, jako děti se bojí i rodičů. (Dnes je tomu naopak.) Bojí se čehokoli. Nejhorší na tom ale je, že mnozí z nás se bojí opravdově a naplno ŽÍT. Zbavme se tedy strachu. Této brzdy vývoje. Nebo jinak. Ovládněme svůj strach natolik, že se díky používání intuice stane našim pomocníkem.

Opravdovými mistry ve strašení jsou média. Neustále nás zásobují účelově strachem a strašáky všeho druhu. Ti, kterým média patří, nám vnucují svůj pohled na svět a snaží se nám dostat do hlavy vzorce chování v podobě trojských koní anarchie, zmatku, zmaru a bezvýchodnosti. Jde o to, odvést pozornost od opravdu důležitých a podstatných událostí jako je například realizace Novéhos světového řádu. Jedné světovlády s jením jazykem a hlavní měnou. Zprávy v médiích začínají špatným počasím a po loupežích a vraždách končí válkami. Proč? Protože to „někomu“ vyhovuje a „někdo“ na tom vydělá.

Tady se opět ukazuje, že novináři jsou pouze otroci a žoldáci svých zaměstnavatelů. Když vystrčí růžky samostatnosti, jsou bez práce. „Demokracie“ jako řemen. „Zlobíš? Budeš potrestán“. Způsobů je mnoho. Běžní lidé kolem sebe nevidí neviditelné mříže, ale jen do chvíle, než se začnou ptát, starat, vyzvídat a pátrat. Pak uvidí svoji celu bez oken ve své smutné kráse.

Kniha Ovládáni strachem koresponduje a navazuje obsahově na odkazy takových mistrů pera jako je Ray Bradbury na jeho knihu 451 stupňů Fahrenheita a zejména na dnes již klasické dílo 1984, které mistrně napsal pan George Orwell.

Kniha Ovládáni strachem pojednává o různých druzích strachů a jejich původu. Podává návrhy jak s nimi zatočit a ukazuje na negativní dopady, když to včas neuděláme. Strachy se na fyzické úrovni projevují mimo jiné zvýšenou agresivitou, arogancí, vysokou spotřebou alkoholu, některých lehkých drog u mladistvých a zejména nechvalným světovým prvenstvím v počtu různých zdravotních problémů jako je rakovina tlustého střeva apod.

Když se před 24 lety otevřely hranice, většina z nás nevěděla, jak zacházet s penězi, a že budeme muset vzít odpovědnost za své životy do vlastních rukou. Tehdy jsme přišli o všechny „jistoty“ (práce, zdraví, důchod) garantované do té doby státem a objevily se nové podoby strachu. Strach o práci, existenci, strach z nemoci, bídy, z budoucnosti ve stáří apod. Strachy, které lidé „na východě“ do té doby neznali. V dnešní době se strachy šíří promyšleně a globálně. Nastupuje totiž Nový světový řád v plné parádě. Nic už nebude jako dřív.

Dá se s tím vůbec něco dělat? Odpověď najdete po přečtení této knihy ve Vaší mysli.

Máte-li zájem o besedu na dané téma, nebo o kontakt s autorem, napište přímo autorovi na Facebook: www.facebook.com/michaelmoderspisovatel nebo na email: info@michaelmoder.com
V elektronické verzi v češtině a angličtině knihu najdete v Apple a pro anglicky mluvící (a čtoucí) taktéž na Amazonu.